Bestyrelsen

Bestyrelsen består i 2021 af:

Tonni Leemann Nielsen (formand)
Bo Lundgreen (kasserer)

Øvrige medlemmer:

Inge Susanne Jensen
Gitte Rasch Lauritsen
Preben Holm