Bestyrelsen

Bestyrelsen består i 2023 af:

Tonni Leemann Nielsen (formand)
Preben Holm (sekretær)
Bo Lundgreen og Inge Susanne Jensen (kasserer)
Inge-Lise Kjær Damgaard (alm. bestyrelsesmedlem)